شرکت مهندسان مشاور هامون در سال ۱۳۶۹ خورشیدی به منظور مطالعه و ارائه خدمات مهندسی مشاور در زمینه های معماری و سازه در تهران بنیان گذاشته شد. این شرکت در طول سالیان حضور خود در عرصه حرفه ای، پیوسته کوشیده تا با افزایش شناخت نسبت به اصول بنیادین فرهنگی و تخصصی به ایفای نقش و مسئولیت انسانی، حرفه ای و ملی خود بپردازد. از اینرو با برگزاری نشست ها و مباحث فنی و تخصصی و تبادل آراء برای گسترش دانش حرفه ای و اجتماعی تلاش نموده که حاصل این تلاش ها و تجارب در طرح های مورد قرارداد این شرکت بازتاب یافته است.